ALV op 29 september 2021

Beste leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van R.G.V. Kwiek gepland op woensdag 29 september om 20.00 uur, locatie Sportbedrijf Raalte.

De agendapunten zijn:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen vorige vergadering (16 juni 2020)
 3. Aftreden bestuursleden
 4. Vaststelling van het jaarverslag
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Vaststelling van de jaarrekening
 7. Vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar
 8. Benoeming leden van de kascommissie, benoeming continuiteitscommissie
 9. Naamswijziging vereniging
 10. Vacatures secretaris
 11. Vacature penningmeester
 12. Rondvraag