Informatie

Op deze pagina staat alle informatie die voor alle leden en betrokkenen van onze vereniging van belang
is. Via het bovenstaande menu kun je ook rechtstreeks naar de betreffende pagina’s navigeren.

Informatie over de verschillende disciplines binnen onze vereniging vind je onder Disciplines.

De contributiebedragen per discipline zijn weergegeven onder Contributiebedragen.

Het lesrooster met de locatie en tijden per discipline vind je onder Lesrooster.

Wanneer je je in- of uitschrijft maak je gebruik van ons Inschrijfformulier of
het Uitschrijf- en wijzigingsformulier.

Het lidmaatschap van onze vereniging is verbonden aan een Reglement en Lidmaatschapsvoorwaarden.

Voor het verwerken en bewaren van ledengegevens houden wij ons aan de Privacy Policy.