Disciplines

Hieronder vind je een uitleg van alles disciplines. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan één van deze disciplines? Kom dan gerust eens meekijken. Je kunt 2 proeflessen meedoen om te kijken of het je bevalt.

Acrogym

Dance

Gymnastiek en Recreatief turnen

Gymsport 50+

Ouder- en Kindgym

Selectie turnen

Acrogym

Acrogym staat voor Acrobatische Gymnastiek. Het is een sport waarbij turnen, acrobatiek en dans gecombineerd wordt. Om alle oefeningen te doen moet je samenwerken, waardoor Acrogym een echte teamsport is. Bij deze sport, voor zowel jongens en meisjes, oefen je in vaardigheden als behendigheid, kracht, lenigheid, dans en expressie. Daarnaast leer je om te samenwerken en het letterlijk en figuurlijk op elkaar bouwen.

Bij acrogym neem je deel aan regionale wedstrijden, waardoor je ook in contact komt met jongens en meisjes van andere groepen binnen onze regio.
Om te beginnen met Acrogym hoef je niets speciaals te kunnen. Je stapt in en doet mee op jouw eigen niveau.

Dance

Dansen is een sport, een kunstvorm, die duidt op beweging van het lichaam in combinatie met muziek. Of je nu HipHop, Modern, Streetdance, Jazz of Musical Dance doet, het blijft een manier van lekker bewegen. Doordat deze verschillende stijlen binnen onze vereniging worden aangeboden, is er voor iedereen, ongeacht je dansstijl of voorkeuren, ruimte. Iedereen kan zich heerlijk uitleven. Het belangrijkste is: plezier hebben! Bij FIOS gaan sport en plezier hand in hand.

Onze vereniging biedt meerdere groepen in verschillende leeftijdscategorieën. Vanaf 4 jaar kun je al danslessen volgen. De groepen trainen eenmaal per week aan het eind van de middag of aan het begin van de avond. Afhankelijk van je leeftijd word je in een groep gedeeld, want niets is leuker dan dansen met je eigen leeftijdsgenoten.

Alle (jeugd)leden kunnen een aantal keer per jaar laten zien wat ze kunnen door optredens en uitvoeringen. Sommige selectiegroepen trainen twee maal per week. Deze groepen hebben ook extra optredens in de vorm van demonstraties en wedstrijden. Er wordt dan wel van je verwacht dat je altijd aanwezig bent en aan alle optredens deelneemt.

Gymnastiek / recreatief turnen

Tijdens de gymnastiek/turnlessen wordt er aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van het turnen. Voorbeelden hiervan zijn de balk, brug, sprong en de lange mat. Door deze varatie in onderdelen zijn de lessen nooit hetzelfde. Het plezier staat voorop! Samen met de leden zorgen we ervoor dat de lessen erg leuk zijn en iedereen het naar zijn/haar zin heeft.

Alle gymnastiek/turngroepen hebben één uur per week les. De les begint vaak met een spel of met een oefening op één van de turnonderdelen. Daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld en gaan we aan de slag. De lessen eindigen met een kort spelletje. Er zijn verschillende niveaus, zodat ieder lid op zijn/haar eigen niveau mee kan doen.

Eén keer per jaar wordt er een wedstrijd georganiseerd: de Onderlinge Wedstrijden van FIOS. Tijdens deze wedstrijden doen de leden oefeningen op de verschillende onderdelen. Ook hier worden de leden ingedeeld op niveau.

Gymsport 50+

Wij hebben als vereniging een leuke, fanatieke en gezellige groepen mensen. Vanuit de GALM, Groningen Actief Leef Model, is deze 50+ groep ontstaan door een toename van senioren, bewegingsarmoede en de constatering van verandering in gedrag. Deze specifieke doelgroep heeft het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten in relatie tot fitheid en gezondheid als doel, met het sociale aspect

Fysieke functie: bewegen om fit te worden en/of te blijven. Een sociaal recreatieve functie zodra mensen samen bewegen. Men is niet alleen bezig met het lichaam, maar beweegt ook met spelmateriaal.
Agogische functie: men leert al bewegend HOE te bewegen en WAAR hun eigen grenzen voor lichamelijk inspanning liggen. Niks moet, maar proberen doen we wel.

We beginnen met de warming-up: rondjes lopen, hard- en zacht, met variërende bewegingen van de armen en benen. We proberen verschillend spelmateriaal uit: grote- en kleine ballen, plankjes en rackets, stokken en hockey sticks. We klimmen en klauteren en lopen over banken. Ook spelen we verschillende actieve spellen. We sluiten de les gezellig af met het drinken van een kopje koffie/thee.

Tijdens de schoolvakanties zijn we vrij. Het seizoen sluiten we altijd af met een leuke activiteit. Dit varieert van een fiets- of wandeltocht tot midgetgolf of bowlen.

Ouder- en kindgym

Dit is een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar, die samen met papa en mama of opa en oma lekker wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal. “Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net”, zal je zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Voor veel ouders is de gymzaal de ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Het kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daarnaast komen er ook andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen jou en jouw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Selectieturnen

De basiselementen, zoals een koprol, handstand, radslag en bruggetje, dienen (zoals het woord aangeeft) als basis voor andere oefeningen. Alle elementen beginnen met een goede vormspanning. Welke spieren moet je wanneer aanspannen om een element te kunnen maken? Om deze belangrijke vaardigheden te verbeteren en het niveau te verhogen wordt deze extra les aangeboden voor kinderen die al bij onze vereniging zitten. Dit geldt enkel voor de discipline gymnastiek/turnen en acrogym.

Tijdens de trainingen wordt gedisciplineerd gewerkt aan de basiselementen. Daar horen ook spanningsoefeningen en krachtoefeningen bij. Er worden tussentijdse doelen gesteld die binnen een bepaalde periode behaald moeten worden. Als de turner een element niet haalt, zal er tijdens de trainingen extra geoefend worden op dát element. De doelen dienen wel behaald te worden om aan het eind van het seizoen door te stromen naar het volgende selectiejaar. Tijdens de selectiemomenten zullen zowel de turn- als de acro leiding de doelen beoordelen.