Reglement en Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Als je een keer wilt komen kijken, dan kan dit uiteraard. Wij willen vragen om hiervoor het proeflesformulier in te vullen;
 • Bij het inschrijven als lid is de maand van opgave gratis. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier;
 • De contributie wordt altijd automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier geeft je hiervoor toestemming;
 • Je gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar bestaat uit de maanden september t/m juni(10 maanden). Je betaalt contributie per twee maanden;
 • Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk middels het opzegformulier. Klik op het uitschrijf- en wijzigingsformulier of ga via het hoofdmenu. Indien je opzegt, geldt er een opzegtermijn van twee hele kalendermaanden;
 • Voor kinderen tot en met 5 jaar geldt geen opzegtermijn. Vul wel het opzeg/wijzigformulier in;
  Dit kun je invullen en inleveren bij de trainer. Er vindt geen restitutie plaats van reeds
  betaalde contributie;
 • De contributie wordt gedurende het verenigingsjaar in vijf termijnen afgeschreven.
  Dit gebeurt in de maanden september, november, januari,
  maart en mei;
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden kan in overleg met het bestuur besloten worden op de contributie op te schorten;
 • Voor de Sportgym 50+ en SportActief wordt de contributie in vier termijnen afgeschreven;
  Dit zal in de maanden september, november, januari en maart zijn
 • Fit Is Ons Streven rekent geen inschrijfgeld;
 • De bondscontributie zit verwerkt in het contributiebedrag. Dit bedrag wordt
  jaarlijks door de K.N.G.U. bepaald en door FIOS aan de bond afgedragen;
 • Leden die namens FIOS deelnemen aan wedstrijden of FIOS op andersoortige wijze vertegenwoordigen, krijgen van de vereniging een trainingspak in bruikleen, wanneer dit verplicht gesteld wordt door de betreffende wedstrijd of activiteit.