Reglement en Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Als je een keer wilt komen kijken, dan kan dit uiteraard. Wij vragen om hiervoor het proefles formulier in te vullen
 • Het inschrijven als lid is mogelijk via het inschrijfformulier
 • De contributie wordt altijd automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier geeft je hiervoor toestemming
 • Je gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar bestaat uit de maanden september t/m juni(10 maanden). Je betaalt contributie per maand
 • Opzeggen kan uitsluitend d.m.v. een mail te sturen naar penningmeester.fiosraalte@gmail.com . Indien je opzegt, geldt er een opzegtermijn van één maand
 • De contributie wordt gedurende het verenigingsjaar maandelijks afgeschreven m.u.v de maanden Juli en Augustus
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden kan in overleg met het bestuur besloten worden op de contributie op te schorten
 • Fit Is Ons Streven rekent geen inschrijfgeld
 • De bondscontributie zit verwerkt in het contributiebedrag. Dit bedrag wordt
  jaarlijks door de K.N.G.U. bepaald en door FIOS aan de bond afgedragen